Wonder’ land

  • Date: 07 maja 2017
  • Category:

project in collaboration with Magdalena Kmiecik/ projekt realizowany z Magdaleną Kmiecik

2014, mixed media

[en]

The idea of a home instantly leads to familiar feelings of security and stability. Taming the space and the act of domesticating. The idea of a home instantly leads to familiar feelings of security and stability. Taming the space and the act of domesticating a new place creates a new order. As a result people gain an area that is safe and harmless, or in other words, a shelter. In modern culture relations between human beings and their inhabited space take multiple forms. The concept of home has stopped being evidently linked to the same constant values as before. The 21st century man is a wanderer- tourist, often changing place of stay, migrating in a search for a better life, not satisfied with what life has offered until now. Constantly redefining space leads to a feeling of homelessness and, in result, to loneliness.

Project Wonder’ land was created as a result of observations of our present generation and of our own experiences. It is constructed as an open scenery which has the ability to expand infinitely. It is an emotional map guiding viewers through the exhibition. The center point of this realization is a photo from a family archive, taken during a mythical travel to New York. Around this image we build our “Wonderland”. Imaginary land. The space of our dreams and desires. An area of nostalgia for the places of our memories and for those whom we never knew. Longing for nature and perfection.

[pl]

Pojęcie domu od zawsze kojarzyło się z poczuciem bezpieczeństwa, schronienia i stabilności. Oswajanie przestrzeni, zajmowanie, zasiedlanie, buduje nowy porządek miejsca, które staje się obszarem pewnym i znanym. We współczesnej kulturze relacje człowieka z przestrzenią, którą zamieszkuje, zaczęły przybierać różne formy, a dom stracił swoją niezmienną wartość. Człowiek XXI wieku to wędrowiec- turysta, często zmieniający miejsca zamieszkania, migrujący w poszukiwaniu lepszego życia, nie mogący osiągnąć satysfakcji. Ciągłe definiowanie swojej przestrzeni na nowo, prowadzi do poczucia bezdomności, a co za tym idzie- samotności.

Projekt Wonder’ land powstał w wyniku obserwacji współczesnego nam pokolenia oraz własnych doświadczeń.  Projekt ma charakter otwartego krajobrazu, który da się w nieskończoność rozbudowywać. Jest to mapa emocji, przy pomocy której prowadzimy widza przez wystawę. Osią projektu jest archiwalne zdjęcie rodzinne, pochodzące z „mitycznej” podróży do Nowego Jorku, wokół którego budujemy swój „Wonderland”Wyimaginowaną krainę. Przestrzeń naszych marzeń i pragnień. Nostalgię za miejscami z naszych wspomnień i za tymi, których jeszcze nie znamy. Tęsknotę za naturą i doskonałością.