[en]

Ania Gubernat, born in 1984 in Gliwice, Poland. She works as an artist and art instructor. In 2008 she graduated from Academy of Fine Arts in Poznan, Poland with the degree of Master of Art. From 2015 PhD student at the University of Arts in Poznan. She exhibited her works in the galleries around the Europe and collaborated with important Art Centers. First price winner of Samsung Art Master Award 2005. From 2014 she creates artistic duo with Magdalena Kmiecik, photographer based in New York. Presently she lives and works in Poznan and Zelwa, countryside on the east border of Poland.

Ania in her artistic practice uses manual techniques, such as oil paintings, watercolors and drawings. Her projects often express the relationship between humanity and nature. She concentrates on the examination of visuality; subject of color, the reality of vision, perception, deformation of view through senses, dreams and experiences. Currently she works on artistic research about the relativity of color vision.

[pl]

Ania Gubernat, urodzona w 1984 roku w Gliwicach. Pracuje jako artystka i pedagog sztuki. W 2008 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu ze stopniem magistra sztuki. Od 2015 r. doktorantka na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Wystawiała swoje prace w ważnych ośrodkach sztuki w Polsce i Europie. Laureatka I nagrody Samsung Art Master 2005. Od 2014 roku tworzy artystyczny duet wraz z fotografką Magdaleną Kmiecik. Obecnie mieszka i pracuje w Poznaniu i Zelwie, wsi przy wschodniej granicy Polski.

Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jej projekty często wyrażają związek pomiędzy ludzkością a naturą. Koncentruje się na badaniu wizualności; zagadnieniach koloru, realności widzenia i postrzegania, deformacji poprzez zmysły, marzenia i doświadczenia. W swojej praktyce doktoranckiej zajmuje się badaniami nad względnością i relatywizmem widzenia barwnego.

ania.gubernat@gmail.com